Datamodellen

Het datamodel vormt de basis

Onze aanpak en onderliggende data-factory realiseren uw ‘governed’ data systeem door het vastleggen van een logisch datamodel waarin de semantiek, de structuur, de kwaliteit van uw data zodanig wordt vastgelegd dat de onderliggende data-factory geautomatiseerd aangeboden data verwerkt en beschikbaar stelt zonder tussenkomst van programmeurs, ETL’ers of BI’ers. Voor een van onze klanten betekende dit een reductie van het team ETL’ers met 30 FTE tegenover toename in modelleurs van 8 FTE.

Dit betekent dat uw aandacht verschuift van techniek naar semantiek, naar betekenis en naar het vastleggen daarvan. Modelleren kun je leren, wij verzorgen opleidingen en helpen u met het opstellen van een kwalitatief datamodel door inbreng van onze consultancy.

datamodel irefact
datamodel irefact brains

Een van de kenmerken van onze aanpak is dat de betekenis, structuur, samenhang van de data voor de betrokken analisten of data-eigenaren duidelijk worden. Door de geautomatiseerde verwerking is het mogelijk direct de effecten van de keuzes in het datamodel te zien en te analyseren. Deze agility maakt het mogelijk het logge dogma van ‘enterprise data modelling’ achter ons te laten en de grip op uw data middels een logisch datamodel te omarmen.

Onze modelleer aanpak is gebaseerd op de uitgangspunten van Fact Based Modelling. De onderliggende fysieke modelstructuur is de door i-refact gerealiseerde ‘Unified Anchor Modelling’ welke het mogelijk maakt om efficiënt en slim data op te slaan, data te integreren op basis van patronen, data te classificeren (bijvoorbeeld in super/sub-type) en de mix van OLAP en OLTP te ondersteunen.